- - ץראהו םעה ,הנומא - ץראהו םעה ,הנומא

גיור

גיור ואהבת הגרים, היחס המורכב לבאים להתגייר, כוונת הגר, תהליך הגיור, סדר הגיור, קבלת המצוות

גיור ואהבת הגרים

היחס המורכב לבאים להתגייר

כוונת הגר

תהליך הגיור

סדר הגיור

קבלת המצוות