הנסיעה לבית חולים פיקוח נפש דוחה שבת בין דתיים לחילוניים ('לפני עיוור') היחס החמור לחילול שבת אימתי אסור ואימתי מותר ליהנות ממלאכת נוכרי איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת משחקים לילדים מוקצה הליכה בשבת והתעמלות הכנה משבת לחול וסידור הבית המותר והאסור בקריאה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

פעילות צבאית ומשטרתית בשבת

0.5 דק'

פעילות צבאית ומשטרתית בשבת

האזן למושג:

פעילות הביטחון של צה"ל דוחה שבת. בעת מלחמה, כיוון שהמצב בהול, יש לנהוג כפי שנוהגים בחול בלא שום הגבלה. אבל בעת קיום פעילות שגרתית של ביטחון שוטף, יש לבצע רק פעולות שנצרכות לקיום הביטחון השוטף, כפי הנהלים שנקבעו על ידי הפיקוד הבכיר עם הרבנות הצבאית. 

פעילותה של המשטרה חייבת להימשך בשבת, ולא רק במניעת פיגועים או קטטות שעלולות להביא לשפיכות דמים, אלא גם כדי למנוע גניבות ונזקי רכוש. מפני שאם לא ימנעו גניבות ונזקי רכוש בשבת, תגבר הפשיעה ויגיעו לפגיעה בחיי אדם. לשם כך מותר לנסוע ולכתוב דו"ח כפי הנדרש למניעת פשע ולתפיסת הפושעים. אבל אסור להזמין משטרה כדי למלא דו"ח לצורך ביטוח וכדומה, מפני שזו פעולה שניתן לדחותה ליום חול. וכן אסור להזעיק משטרה כדי לטפל בשכנים שמרעישים בלילה, אלא יש להתלונן עליהם במוצאי שבת.

חולה רגיל חולה רגיל