תחפושות משמעות מצוות השתייה מצוות השתייה כיצד מצוות השתייה, השמחה והסעודה השמחה והחסד קריאת המגילה חג הפורים זמן הפרזים וזמן המוקפים חומה נס הפורים קיום המצווה בפועל מצוות מחיית עמלק מדיני חודש אדר
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מתנות לאביונים

0.5 דק'

האזן למושג:

מצווה על כל אדם מישראל שייתן מתנות לאביונים בפורים. חובת המצווה לתת שתי מתנות, מתנה אחת לכל אביון, וכל המרבה במתנות לאביונים הרי זה משובח. 

המתנה צריכה להיות כזו שאפשר ליהנות ממנה בסעודת פורים, או מאכל בשווי של ארוחה פשוטה או כסף שאפשר לקנות בו ארוחה פשוטה, אבל לא בגדים או ספרים. אמנם לאביון מותר לעשות בכסף שיקבל מה שירצה.

אביון הוא עני שאין לו כסף לצרכים בסיסיים לפי המקובל באותו זמן ובאותו מקום. אפשר לתת את שתי המתנות לזוג עניים, או לאלמנה ובנה הקטן הסמוך על שולחנה. אבל אין לתת את שתי המתנות לאביון אחד. מי שאינו מכיר שני אביונים, או שהוא מתבייש לתת להם את המתנות, ייתן את מתנותיו לגבאי צדקה הגון שיחלק את המתנות בשליחותו, וכך נוהגים רבים.

משלוח מנות משלוח מנות מדיני משלוח מנות ומתנות לאביונים שמחת הפורים מאירה את כל השנה