מצוות השתייה כיצד מצוות השתייה, השמחה והסעודה השמחה והחסד קריאת המגילה חג הפורים זמן הפרזים וזמן המוקפים חומה נס הפורים קיום המצווה בפועל מצוות מחיית עמלק מדיני חודש אדר
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

משמעות מצוות השתייה

0.5 דק'

האזן למושג:

ככלל השכרות מגונה ועלולה להביא למכשולים, כפי שמבואר בתנ"ך ובדברי חכמים, אולם אי אפשר להתעלם מהצד הטוב שבה, שיש בה שמחה פשוטה ומשוחררת. בחג הפורים שבו נס ההצלה נעשה על ידי משתה, אנו מביאים לידי ביטוי את הצד הטוב שבשתייה. ובתוך כך אנו זוכים לגלות שכל מה שה' עושה לישראל הוא לטובה, ואף הגזירות הרעות מתהפכות בסוף לטובה. מתוך אמונה שלימה זו השמחה פורצת בלא גבולות לכל תחומי החיים.

תחפושות תחפושות מתנות לאביונים משלוח מנות מדיני משלוח מנות ומתנות לאביונים שמחת הפורים מאירה את כל השנה