חול המועד 'יום טוב שני של גלויות' מצוות העלייה לרגל והקבלת פני הרב עֵירוּב תבשילים לצורך הכנות מחג לשבת מהלכות החג המלאכות המותרות והאסורות מצב רוח חגיגי ואיסור אבלות וצער לשמח עניים ובודדים שמחה בחיק המשפחה לשמוח ולשמח מצוות השמחה בין שבת לחגים לימוד תורה בחג משמעות החגים מועדי השנה ראש חודש
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מצוות חול המועד

1 דק'

מצוות חול המועד

האזן למושג:

סעודות: מצווה לשמוח בחול המועד עם בני משפחה ואורחים, ולקבוע בכל אחד מימי חול המועד שתי סעודות, אחת בערב ואחת ביום, ולשמוח בהן במאכלים טובים ומשקה משמח. אמנם, כיוון שימי חול המועד אינם חשובים כיום טוב, קביעת סעודות אלו היא מצווה אך לא חובה, אבל חובה שארוחת חול המועד תהיה משובחת מארוחה רגילה של יום חול. בגדים: מצווה ללבוש בחול המועד בגדים יפים ומשמחים, אבל אין זו חובה, אלא חובה שיהיה ניכר הבדל מסוים בין בגדי חול המועד לבגדי חול. 

לימוד תורה: כמו בשבת וחג כך מצווה ללמוד תורה בחול המועד, שלשם כך נתן הקב"ה חגים לישראל, וזו הסיבה שאסור לעבוד בחול המועד. לפיכך צריך להקדיש את חציו של היום ללימוד. 

בכלל מצוות השמחה שישמח כל אדם בדברים שמשמחים את ליבו, כדוגמת שירה או ריקוד. וכן בטיולים, ובתנאי שיהיו קצרים ולא מייגעים ומטריחים, כך שיצטרפו לשמחת המועד ולא יהיו על חשבון חצי היום שצריך להקדיש לתורה. אמנם לשם עלייה לירושלים, עיר הקודש והמקדש, וכן לצורך הקבלת פני הרב, אפשר לקיים נסיעה ארוכה, גם אם באותו יום זמן הלימוד יצטמצם. אין קובעים חתונה בחול המועד, מפני שהמצווה לשמוח בשמחת החג ולא בשמחה אחרת.

צער ואבלות: נפטר אדם במועד - מטפלים בכל צורכי קבורתו. אך משום שמחת המועד - אין מספידים אותו, כדי שלא להרבות בבכי. ואם הנפטר תלמיד חכם גדול, מספידים אותו בקצרה בעת ההלוויה. ילדי הנפטר קורעים את בגדיהם לקראת ההלוויה, ולאחר ההלוויה חוזרים ללבוש בגדי מועד, מפני ששמחת המועד דוחה את האבלות, ולאחר החג יקיימו את שבעת ימי האבלות. ואף שאין יושבים שבעה במועד, חבריו הקרובים של האבל באים לבקרו ולעודדו.

עבודה בחול המועד - המותר והאסור עבודה בחול המועד - המותר והאסור מלאכת דבר האבד