תהליך הגירושין סוטה גירושין חיובי הנישואין אז והיום השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין התחייבות הנישואין איסור ייחוד 'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית הלכות צניעות פסולי חיתון ממזר איסורי לא תנאף
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

עילות הגירושין

0.5 דק'

עילות הגירושין

האזן למושג:

העילות החזקות ביותר לגירושין הן בגידה או סירוב של אחד מבני הזוג לקיים יחסי אישות בעונות הקבועות כ'מצוות עונה'. סירוב זה נקרא מרידה במסגרת הנישואין. אמנם בני זוג קשישים שחיו יחדיו שנים רבות, והאיש הגיע למצב של אין-אוֹנוּת, למרות שכעיקרון האשה רשאית לתבוע גירושין, בית הדין ממליץ לה לשמור אמונים לבעלה. אם הבעל הפסיק לפרנס את משפחתו, זכותה של אשתו לתבוע גירושין. אמנם אם הוא אנוס, יש מקום לדיונים. כמו כן התנהגות אלימה, דוחה או מכוערת של אחד מבני הזוג היא עילה מוצדקת לגירושין, אמנם אם יש אפשרות לתיקון המצב, בית הדין משתדל להשלים בין בני הזוג.

עגונה עגונה כפיית גט הדינים שבהם מעמד האשה חלש ערכי המשפחה