עילות הגירושין תהליך הגירושין סוטה גירושין חיובי הנישואין אז והיום השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין התחייבות הנישואין איסור ייחוד 'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית הלכות צניעות פסולי חיתון ממזר איסורי לא תנאף
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

עגונה

0.5 דק'

עגונה

האזן למושג:

אשה נשואה יכולה להשתחרר מנישואיה ולהתחתן עם איש אחר באחת משתי דרכים, או לאחר שבעלה מת או לאחר שקיבלה ממנו גט. בלא זאת היא אשת איש ואסורה על כל אדם. ישנם מקרים טרגיים שבהם האיש אבד ואין ידוע אם הוא חי או מת ואזי אשתו נותרת 'עגונה'. במקרים אלו מתאמצים וטורחים מאוד למצוא עדויות על מצבו, ואם ניתן להוכיח שהוא מת, מתירים את אשתו מעגינותה.

כפיית גט כפיית גט הדינים שבהם מעמד האשה חלש ערכי המשפחה