כפיית גט עגונה עילות הגירושין תהליך הגירושין סוטה גירושין חיובי הנישואין אז והיום השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין התחייבות הנישואין איסור ייחוד 'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית הלכות צניעות פסולי חיתון ממזר איסורי לא תנאף
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

הדינים שבהם מעמד האשה חלש

0.5 דק'

הדינים שבהם מעמד האשה חלש

האזן למושג:

בארבעה דינים מעמדה של אשה נשואה חלש משל איש נשוי: א) אשה נשואה שלא קיבלה גט והרתה לאיש אחר - הילד ממזר. ואילו איש נשוי שזנה עם אשה פנויה וילדו - הילד אינו ממזר. ב) אשה נשואה שבגדה בבעלה, אסורה לבעלה ולאיש שעימו זנתה (בפועל יש לשאול רב מה לעשות). ואילו איש נשוי שבגד עם אשה זרה, אינו נאסר על אשתו. ג) עגונה שבעלה אבד אינה רשאית להתחתן מפני שהיא ספק נשואה, ואילו בעל שאשתו אבדה ולא הצליחו לאתרה רשאי להתחתן על פי היתר מיוחד של בית הדין, הואיל ומעיקר הדין אין איסור לאיש לשאת שתי נשים. ד) מסיבה זו, אשה שאינה מסכימה לקבל גט, בשעת הדחק, לאחר תהליך ארוך, יתירו לבעלה לשאת אשה נוספת בלא שיגרש את אשתו הראשונה. אולם כשהאיש אינו מסכים לתת גט לאשתו, אין אפשרות להתיר לאשתו להתחתן עם איש אחר בלא גט מבעלה. אמנם כפי שלמדנו בסעיף הקודם, כעיקרון, גם למקרים כאלה יש פתרון. 

ערכי המשפחה ערכי המשפחה