חיובי הנישואין אז והיום השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין התחייבות הנישואין איסור ייחוד 'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית הלכות צניעות פסולי חיתון ממזר איסורי לא תנאף
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

גירושין

0.5 דק'

גירושין

האזן למושג:

למרות הקדושה שבנישואין, קבעה התורה שאפשר להתגרש, ובמקרים קשים אף מצווה. שכן מגמת הנישואין שבני הזוג יחיו באהבה, בשמחה ובשלום, וכאשר יש ביניהם מחלוקות וצער, מותר להתגרש. אמנם על בני הזוג לעשות ככל יכולתם כדי לקיים את ברית נישואיהם, ועליהם גם לדעת, שרבים מיוזמי הגירושין מודים לאחר שנים שהחלטתם היתה שגויה. בזמן שהתקוטטו, היו בטוחים שלאחר הגירושין חייהם ישתנו לטובה, אולם בפועל הבעיות והתסכולים המשיכו ללוותם. גם אם התחתנו בשנית, נוכחו לדעת שבלא עין טובה, השקעה בזוגיות ונכונות לוותר, חיי הזוגיות כרוכים בקשיים, ולו היו נוהגים כראוי בנישואיהם הראשונים, היו יכולים לזכות לחיים טובים ומאושרים. בנוסף, ברוב המקרים יש לגירושין השפעה קשה על הילדים. לכן על בני הזוג להשתדל למצוא את הדרך להשלים ביניהם ולהימנע מגירושין. 

סוטה סוטה תהליך הגירושין עילות הגירושין עגונה כפיית גט הדינים שבהם מעמד האשה חלש ערכי המשפחה