בני זוג שלא זכו לילדים אמצעי מניעה גדרי המצווה פרו ורבו קשיים בקיום המצווה ד - מעלת המצווה וכוונות בקיומה המצווה הקבועה ומה שנוסף לה מצוות עונה (יחסי אישות)
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

נחמת חשוכי ילדים

0.5 דק'

נחמת חשוכי ילדים

האזן למושג:

ניסיון גדול עומד בפני בני זוג שלא זכו לילדים, האם ישקעו בצערם ויאבדו את אמונתם ושמחתם, או יתגברו על צערם וירבו אהבה ביניהם, ויקיימו את מצוות עונה בשמחה יתרה, ויחשבו תמיד איך להוסיף טובה ושמחה לכל בני משפחתם וחבריהם. כי באמת, אף שלא זכו לילדים, יש בזוגיות שלהם ערך עצמי גדול מאוד. ביארו חכמי הנסתר, שמכל חיבור וחיבור שנעשה בנאמנות, באהבה ובתשוקה, מתווסף שפע חיים וברכה בעולם, ונשמות חדשות נבראות בעולמות העליונים שנולדות אחר כך בעולם הזה דרך אנשים אחרים. מפני שטהרה מיוחדת יש באהבתם של מי שלא זכו לילדים, שהיא אהבה שאינה תלויה בדבר ואינה נשענת על הילדים שנולדו מהם, אלא מיוסדת על עצם האהבה שביניהם, שיש בה ביטוי לאחדות האלוהית.