חינוך הילדים מנהג חלאקה (התספורת הראשונה) סדר הפדיון הלכות הפדיון פדיון בכורות סדר הברית המכובדים המשתתפים בברית הלכות הברית
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

בת מצווה ובר מצווה

0.5 דק'

בת מצווה ובר מצווה

האזן למושג:

משעה שהילדים מגיעים לגיל מצוות, שתים עשרה לבת ושלוש עשרה לבן, הם נחשבים גדולים, ומוטלת עליהם אחריות אישית ללמוד תורה ולקיים את כל המצוות. אמנם כל עוד הם ברשות הוריהם, ההורים עדיין חייבים בחינוכם, אולם עיקר האחריות עוברת אל הנערה או הנער שהגיעו למצוות.

זכות עצומה היא להתחייב במצוות, וכפי שאמרו חכמים: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". לכן נוהגים לקיים מסיבה ביום הגעת הנער או הנערה למצוות. יש להשתדל לקיים את השמחה ביום המדויק. כאשר יש קושי לקיים את המסיבה ביום ההולדת ממש, אפשר לדחות את המסיבה בכמה ימים. בשמחת המצווה אומרים דברי תורה, מספרים על מורשת המשפחה, ומחזקים את הנער או הנערה לקראת השלב החדש בחייהם. לקראת מסיבת בת או בר המצווה נוהגים להתכונן בלימוד תורה ומעשי מצוות, כל משפחה לפי הלימוד והמצוות שמתאימים לה.