גבולות כיבוד ההורים מגורים בקרבת ההורים כְּבוֹד הורים - מורא כיבוד הורים - סיוע שני חלקי המצווה יחסי הורים וילדים חוליה בשרשרת הנצח
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

מצווה להעריך את ההורים ולדון אותם לכף זכות

0.5 דק'

מצווה להעריך את ההורים ולדון אותם לכף זכות

האזן למושג:

בכלל מצוות כיבוד הורים להעריך את ההורים, להתבונן במעשיהם הטובים ובמידותיהם הטובות וללמוד מהם, מפני שהכבוד צריך להיות מבוסס על הערכה אמיתית. ואף שבעיני אנשים אחרים ההורים נחשבים כאנשים רגילים, מצווה על ילדיהם להעמיק בכל הצדדים הטובים שבהם, עד שידמו בעיניהם כבעלי מעלות טובות במיוחד.

אמנם כאשר ההורים חוטאים בדבר מסוים או שמידותיהם לקויות, אסור להתעלם מכך. כי בלא מודעות, יש חשש שהילדים ימשיכו בדרך הוריהם. ואף על פי כן, למרות הכרת החסרונות, מצווה להתפעל מהתכונות הטובות שלהם, ולדון את חסרונותיהם לכף זכות, שאולי נגרמו מתנאי חייהם ואשמתם בהם נמוכה. הוריו של אדם הם שורשיו, וכשהוא שופטם לרעה, הוא מעצים את שורשי הרע שבקרבו. מאידך, כשהוא רואה את הטוב שבהם, הוא מתחבר אל שורשיו הטובים, ומעצים את כוחותיו הטובים וממשיך את חייו בטוב.

עד היכן כיבוד הורים עד היכן כיבוד הורים הורים רשעים הורים גרושים ילדים מאומצים יחס הגר להוריו הביולוגיים בני זוג של ההורים מצוות הכבוד לזקני המשפחה לא יפלה אדם בין ילדיו בירושה