כְּבוֹד הורים - מורא כיבוד הורים - סיוע שני חלקי המצווה יחסי הורים וילדים חוליה בשרשרת הנצח
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

מגורים בקרבת ההורים

0.5 דק'

מגורים בקרבת ההורים

האזן למושג:

מצווה לגור בקרבת מקום מגורי ההורים, כדי לשמחם ולכבדם בביקורים, ובשעת הצורך לסייע להם בכל מה שיצטרכו. אמנם זו מצווה ולא חובה, ולצורך גדול מותר לבחור מקום מגורים מרוחק, כגון לצורך חינוך הילדים או פרנסה או משום שהדירות בסביבת מגורי ההורים יקרות, וקל וחומר לשם עלייה לארץ ישראל, שהיא מצווה ששקולה כנגד כל המצוות. כמו כן צריך כל אדם להתחשב ברצון בן או בת זוגו בקביעת מקום המגורים. בכל אופן, מי שגר רחוק מהוריו, צריך להקפיד לבקרם כפי המקובל על פי תנאי חייו. ואם ההורים יצטרכו עזרה ממשית, יצטרך להתייצב כדי לעזור.

הורים שאינם זקוקים לעזרה ממשית, ומבקשים מבנם או מבתם שיבואו לבקרם כל יום כדי ליהנות מחברתם, אינם חייבים להיענות לבקשתם, שכן המצווה דורשת מהם לסייע להם בדברים ממשיים ולא לפנות את כל זמנם כדי לשמחם. אולם חובה עליהם לבקרם לפרקים כמקובל בתנאים דומים.

הורים שזקוקים לעזרה צמודה, מצווה על ילדיהם לשָׁכְּנַם בביתם ולסעדם. וכל זה בתנאי שבת הזוג או בן הזוג מסכימים לכך בלב שלם. אבל אם אינם מסכימים, על הילדים לדאוג להם לבית אבות או לשכור אדם שיסעדם או שיבואו לביתם בכל יום לסייע להם.

גבולות כיבוד ההורים גבולות כיבוד ההורים מצווה להעריך את ההורים ולדון אותם לכף זכות עד היכן כיבוד הורים הורים רשעים הורים גרושים ילדים מאומצים יחס הגר להוריו הביולוגיים בני זוג של ההורים מצוות הכבוד לזקני המשפחה לא יפלה אדם בין ילדיו בירושה