הורים רשעים עד היכן כיבוד הורים מצווה להעריך את ההורים ולדון אותם לכף זכות גבולות כיבוד ההורים מגורים בקרבת ההורים כְּבוֹד הורים - מורא כיבוד הורים - סיוע שני חלקי המצווה יחסי הורים וילדים חוליה בשרשרת הנצח
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

הורים גרושים

0.5 דק'

הורים גרושים

האזן למושג:

ילדים של הורים גרושים חייבים בכבוד שני הוריהם. ואף אם למשל הם גדלים אצל האם, והיא תובעת מהם לנתק את קשריהם עם האב, מפני שהיא פגועה ממנו, וטוענת שהוא רשע, אסור להם לשמוע בקולה. אמנם בגיל צעיר קשה להם לעמוד על דעתם, ואם הם אינם מקיימים יחסים תקינים עם האב, קשה להאשימם. אבל לאחר שיגדלו, חובה עליהם לקיים יחסים תקינים של כיבוד הורים עם שני ההורים.

ילדים מאומצים ילדים מאומצים יחס הגר להוריו הביולוגיים בני זוג של ההורים מצוות הכבוד לזקני המשפחה לא יפלה אדם בין ילדיו בירושה