שבעת ימי השמחה שמחת החתונה זיכרון ירושלים נישואין - שבע הברכות שתחת החופה סדר החופה מתן הכתובה סדר הקידושין הקידושין החתונה - קידושין ונישואין
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

נישואים שנִיים

0.5 דק'

נישואים שנִיים

האזן למושג:

סדר הקידושין והחופה בנישואים שנִיים כבנישואים ראשונים, ההבדל הוא שבנישואים שניים החתן והכלה ממשיכים את השמחה שלושה ימים במקום שבעה. ומקיימים סעודת שבע ברכות רק בחתונה עצמה ולא לאחר מכן. אם לאחד מבני הזוג אלו נישואים ראשונים, דינם כדין נישואים ראשונים.