הלוויה והספדים קבורה וכבוד המת קריעה אוננים שבעת הקרובים האבלים פשר המוות
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

סעודת הבראה

0.5 דק'

סעודת הבראה

האזן למושג:

לאחר חזרת האבלים מההלוויה, מצווה על קרוביהם או שכניהם להכין להם את ארוחתם הראשונה ולהבריאם מעט מאבלם ולהחזירם לחיים. שאין ראוי שהאבלים ידאגו להכנת סעודתם לאחר שגופת יקירם מוטלת בקבר, ואף יש חשש שיהיו אבלים שיצומו וייחלשו. נוהגים להגיש בסעודה זו מאכלים עגולים, כגון ביצים, עדשים, פיתות, לרמוז לאבלים שגלגל חוזר הוא בעולם, ועכשיו הם למטה באבלם, אולם הגלגל ימשיך לסבוב ויבואו להם ימים טובים. כמו כן אין לעיגול פה, לרמוז שיפה השתיקה לאבלים ולמנחמים. גם במשך השבעה, נוהגים הקרובים והשכנים להקל על האבלים ולהכין להם את מאכליהם, אך כאשר הדבר אינו מסתדר, רשאי האָבֵל לבשל לעצמו את מאכליו. 

ישיבת שבעה ישיבת שבעה ספירת שבעת הימים וסיומם שבת וחג ניחום אבלים אבלות שלושים ושנה עילוי נשמה וקדיש הקמת מצבה יום השנה (יארצייט)