תיקון הכל יסוד האמונה באופי הישראלי התכונה היהודית - חתירה אין סופית לחסד ואמת
- - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח

עם ישראל

1 דק'

עם ישראל

האזן למושג:

כדי לגלות את הערכים האלוהיים במכלול החיים, צריך שיהיה עם שלם שהייעוד המשותף לכל מרכיביו הוא האמונה וגילוי הערכים האלוהיים בכל תחומי החיים. זה ייעודו של עם ישראל, שיצא ממצרים וקיבל את התורה בסיני ולשם כך נכנס לארץ המובטחת. על פי התפישה האלילית, שיוצרת ניתוק בין מרכיבי החיים והעולם, רק אנשי הרוח מסוגלים לקלוט את האמונה, אולם בישראל האמונה מתגלה אצל אנשי הרוח ואנשי המעשה כאחד. אנשי הרוח אמנם יודעים להסביר את הרעיון יפה, אך אנשי המעשה מוכשרים יותר במימושו. לכל שאר הדתות יש דגש מסוים מגביל, וזה הצד האלילי שבהן. אולם בישראל הכל חשוב, כל הכישרונות השונים צריכים להתלכד יחד לגילוי הרעיון האלוהי בעולם. לכן גילוי השכינה תלוי בהתאחדות העם להתקשר יחד אל ה', כפי שהיה בעת מתן תורה כאשר כל עם ישראל התאחד לקבלת התורה.

תפקידו של עם ישראל להיות "מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ", "לְאוֹר גּוֹיִם" (שמות יט, ו; ישעיהו מב, ו). כלומר לחיות בארץ חיים שיש בהם אמת ואמונה, טובה וברכה, לשמש מופת לגילוי דבר ה' לעולם, ולהמשיך בכך ברכה לכל העמים. כך היה בעבר, כאשר אומות רבות למדו מתולדות חייו ומורשתו של עם ישראל יסודות של טוב, אמת ומוסר, שהפכו להיות ערכים מכוננים בחייהם, כמו ההכרה בערך האדם שנברא בצלם אלוהים. זהו גם ייעודו של עם ישראל לעתיד, להוסיף ולגלות את הערכים האלוהיים שיובילו לתיקון העולם ולגאולתו.

העם והארץ העם והארץ לימוד התורה ברכה לכל העמים והמשפחות