העם והארץ עם ישראל תיקון הכל יסוד האמונה באופי הישראלי התכונה היהודית - חתירה אין סופית לחסד ואמת
- - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח

לימוד התורה

0.5 דק'

לימוד התורה

האזן למושג:

כדי שעם ישראל יוכל להגשים את החזון הגדול של תיקון העולם, נתן ה' לעמו את התורה שמלמדת את דרך החיים המתאימה להם. מה אסור ומה מותר, מה חובה, מה מצווה ומה רשות, כדי שיוכלו לגלות את הערך המיוחד שבכל דבר בעולם. לפיכך צריך כל יהודי ללמוד תורה ולדעת את הדרכותיה בענייני אמונה, מוסר והלכה. במצב הרגיל אנחנו זוכים להבין את דברי התורה מתוך העמקה בלימוד. ולעיתים, דווקא מתוך משברים מתעוררות שאלות, שדורשות מאיתנו להעמיק עוד בתורה כדי להבין את התשובה. כך המשברים האישיים, המשפחתיים, החברתיים, הלאומיים והבינלאומיים, מכריחים אותנו להעמיק בתורה ולגלות את אורה, ומתוך כך החיים ממשיכים להתברך, עד הגאולה השלימה. אז כבר לא נצטרך להתמודד עם הרוע שבעולם, אולם עדיין יהיה לפנינו אתגר נפלא, להמשיך לגלות על ידי לימוד התורה עוד ועוד גוונים של משמעות וחיים, שאף הם יולידו גוונים נוספים בעונג שאין לו סוף.

ברכה לכל העמים והמשפחות ברכה לכל העמים והמשפחות