תנאים לתפילה ודברים שבקדושה כוונה והמתקשים לכוון מצוות תפילה לנשים תקנת שלוש התפילות תקנת נוסח התפילה פעולתה של התפילה התפילה ברכת התורה ברכות השחר נטילת ידיים של שחרית
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

שמירת נוסח אבות

0.5 דק'

שמירת נוסח אבות

האזן למושג:

בעקבות הגלויות ופיזור הקהילות נוצרו הבדלים בין נוסחאות התפילה של העדות השונות. בעיקרי התפילה השינויים קלים, ובתוספות שנוספו בתקופת הראשונים והאחרונים ההבדלים גדולים. ראוי לכל יהודי להמשיך במנהג אבותיו, שעל ידי כך הוא מעמיק את הקשר הרציף שלו אל מסורת התורה והיהדות. אמנם מי שהתרגל לנוסח מסוים וקשה לו לחזור לנוסח אבותיו, רשאי להמשיך להתפלל כמנהגו. גֵרים רשאים לבחור את הנוסח המתאים להם, והמנהג הרווח לבחור את הנוסח של הקהילה שדרכה הם מתקרבים ליהדות. לאחר שתוקם מחדש הסנהדרין הגדולה, ייתכן שיתקנו נוסח אחיד, הכולל את הנקודות הטובות שבכל המנהגים. ועדיין יהיה מקום לדגשים שונים ומנגינות שונות, כל קהילה לפי עניינה.

הכנות לקראת התפילה הכנות לקראת התפילה תפילת עמידה תנוחת תפילת עמידה קריאת שמע המשך פרשת שמע