שמירת נוסח אבות תנאים לתפילה ודברים שבקדושה כוונה והמתקשים לכוון מצוות תפילה לנשים תקנת שלוש התפילות תקנת נוסח התפילה פעולתה של התפילה התפילה ברכת התורה ברכות השחר נטילת ידיים של שחרית
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

הכנות לקראת התפילה

1 דק'

הכנות לקראת התפילה

האזן למושג:

אכילה ועשיית מלאכה: אין לאכול ולשתות או לעסוק במלאכה לפני תפילת שחרית, שתחילה צריך אדם להתפלל לה', ורק אחר כך לטפל בצורכי עצמו. אמנם מים מותר לשתות. וכן מותר לשתות קפה כדי להתעורר. גם אין לעסוק בסידורים או עבודה לפני התפילה. אמנם פעולות קטנות מותר לעשות לפני התפילה, וכן מותר להתעמל כדי להתעורר לפני התפילה. אשה שמרוב טרדת הטיפול בילדיה אינה מתפללת עמידה בשחרית אלא רק ברכות השחר (לעיל ט), תקפיד שלא לעשות את הדברים הללו לפני ברכות השחר. 

נטילת ידיים: המתפלל צריך לטהר את עצמו לקראת התפילה על ידי שטיפת הידיים, ועדיף ליטול אותם על ידי כלי. גם מי שיודע שידיו נקיות ראוי שייטול את ידיו לקראת התפילה, אבל אין צריך לטרוח על כך. בשחרית, הנטילה שנוטלים לאחר השינה מועילה לתפילה, בתנאי שלא נוגעים לאחר מכן במקומות מטונפים או בנעליים או נכנסים לשירותים.

לבוש התפילה: ראוי להתפלל בבגדים מכובדים, כל מקום לפי המקובל בו. במקום שרגילים ללכת בחליפה, כך ראוי לבוא לתפילה; במקום שרגילים ללבוש בגדי עבודה, כך אפשר להתפלל. נערים שרגילים ללכת במכנסיים קצרים, רשאים להתפלל בהם. אבל בבגדים בזויים, כל מקום לפי המקובל בו, אין להתפלל. כמו כן אין להתפלל בפיג'מה, ורק חולה שזה בגדו, רשאי להתפלל בפיג'מה. לאמירת ברכות די בכיסוי הערווה. 

מניעת דברים הטורדים בתפילה: המתפלל צריך שלא לאחוז בידו דבר מלבד סידור. לפני התפילה צריך להשתיק את הטלפון הנייד. הסובל מנזלת או ליחה שבגרונו, יוציאן לפני התפילה. המתפלל בבית, נכון שיתפלל מול הקיר, ולא לפני דברים שעלולים להטריד את כוונתו כגון תמונות או ראי. אין להביא לבית הכנסת בזמן התפילה תינוקות וילדים קטנים שאינם יודעים להתפלל, שמא יפריעו למתפללים.

מצווה לקבוע מקום לתפילה. לנשים המצווה לקבוע בבית מקום קבוע שבו תתפלל תמיד, ולגברים המצווה לקבוע בית כנסת ומקום קבוע בבית הכנסת. אמרו חכמים שהקובע מקום לתפילתו מעצים את הקשר שלו לשורש החיים וממילא ה' יהיה בעזרו ואויביו ייפלו תחתיו.

תפילת עמידה תפילת עמידה תנוחת תפילת עמידה קריאת שמע המשך פרשת שמע