מצוות ברכת כהנים תקנת חזרת הש"ץ (שליח הציבור) סדר התפילה הפרשה השנייה והשלישית מצוות קריאת שמע ציצית ותפילין בתפילת שחרית
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

נפילת אפיים

1 דק'

נפילת אפיים

האזן למושג:

אחר סיום תפילת עמידה נוהגים ליפול אפיים ולהתחנן לפני ה' יתברך, ובזה אנו מקיימים את התפילה בכל צורותיה - ברכות קריאת שמע בישיבה, תפילת עמידה בעמידה, ותחנונים שאחריה בנפילת אפיים. תפילת נפילת אפיים אינה חובה, אבל יש בה מעלה מיוחדת, שהיא מועילה בעת צרה, מפני שהיא מבטאת את התבטלות האדם לבוראו במסירות נפש. כאילו האדם אומר לריבונו של עולם: כל חושַי ואיברַי בטלים לפניך, עשה בי כרצונך שכולי שלך. מתחילה היו נוהגים ליפול אפיים בהשתחוויה, שבה המתפלל מפיל את כל גופו על הארץ, כשידיו ורגליו פשוטות על הארץ, או בקידה שבה המתפלל יורד על ברכיו ומרכין את ראשו ומצמידו לארץ. כיום התבטל המנהג ליפול אפיים בהשתחוויה או קידה, מפני שחוששים שמא תפילה זו שצריכה להיאמר מתוך התבטלות, לא תֵאמר בכנות הראויה. רבים מבני עדות המזרח חוששים יותר, ואף אינם נופלים כלל על פניהם אלא אומרים אותה בישיבה. ומנהג יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד להתכופף ולהליט את הראש בזרוע, ויש בזה בחינה מסוימת של נפילת אפיים. הואיל ותפילת נפילת אפיים היא תפילה של שברון לב בביטול הגוף ומסירות הנפש, אין אומרים אותה בימי מועד, או שמחה של מצווה כדוגמת ברית מילה וחתונה.

פרקי סיום התפילה פרקי סיום התפילה הראוי להיות חזן הקדיש תקנת הקריאה בתורה תפילת מנחה תפילת ערבית, קריאת שמע וברכותיה