איסור בשר בחלב חָלָב ביצים מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך

0.5 דק'

שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך

האזן למושג:

הוסיפו חכמים ואסרו לאכול בשר וחלב יחד גם כשלא נתבשלו. לא זו בלבד אלא שגם לאחר אכילת בשר או תבשיל שיש בו טעם בשר, יש להימנע מאכילת חלב או תבשיל שיש בו טעם חלב. ברוב עדות ישראל נוהגים להמתין שש שעות בין בשר לחלב, וחלק מיוצאי אשכנז נוהגים להמתין בין בשר לחלב שלוש שעות או שעה אחת בלבד. ילדים או חולים שנצרכים לחלב אחר בשר, גם אם מנהגם להמתין שש שעות, בשעת הצורך יכולים לנהוג כדעות המקילות. לאחר אכילת חלב מותר לאכול מיד בשר, ובתנאי שמנקים את הפה משיירי החלב על ידי צחצוח השיניים או אכילת דבר פרווה ומעט שתייה. אם עברה שעה מאכילת החלב, אין צריך לנקות את הפה לפני אכילת הבשר.

הפרדת הבשר והחלב במטבח הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים