האיסורים החמורים ביין גויים חלב וגבינה של נוכרים חולה סיעודי בישולי נוכרים פת נוכרי האיסורים על מאכלי נוכרים מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות הפרדת הבשר והחלב במטבח שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך איסור בשר בחלב חָלָב ביצים מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

משקאות אלכוהוליים

0.5 דק'

משקאות אלכוהוליים

האזן למושג:

כסייג בפני התבוללות, אסור ליהודי לשתות משקה אלכוהולי בביתו או בחנותו של נוכרי. וגם אם היהודי הביא את המשקה מביתו והוא רוצה לשתות אותו לבדו, אסור לו לשתותו בבית הנוכרי או בחנותו, כדי למנוע קירוב דעת שעלול להביא לבסוף להתבוללות. אמנם כדרך ארעי, כאשר ישראל נצרך לשתות מעט משקה אלכוהולי כדי לחזק את עצמו או למנוע כאבי ראש, מותר לו להיכנס לבר של נוכרי, לקנות כוסית אחת של משקה עם הֶכשר, לשתות אותה וללכת. הנוסע מביתו ומתאכסן בביתו של נוכרי, בין בתשלום בין בחינם, רשאי להביא איתו משקה ולשתות אותו בבית הנוכרי, מפני שבאותו זמן בית הנוכרי נחשב כביתו. 

שתייה בקלות ראש אסורה גם במסגרת של יהודים, הואיל והיא עלולה להביא לידי גסות ומעשים מכוערים. ואף גדולי עולם כנֹח ובני אהרן נכשלו בעקבות שתיית אלכוהול שלא במקומה. לכן הדריכו חכמים לשתות אלכוהול במסגרת של מצווה תוך אמירת דברי תורה, כמו בשבתות ובחגים ושאר סעודות מצווה.

הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים