בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

חֵלֶב

0.5 דק'

חֵלֶב

האזן למושג:

לאחר הכשרת הבשר בשחיטה כהלכה, יש צורך להסיר עוד שלושה איסורים מהבשר: חֵלֶב, גיד הנָשֶה ודם.

אסרה התורה לאכול את החלבים שבבשר הבהמה. החלבים הם חלק משומני הבשר, והם חתיכות השומן היפות והשומנים המסתעפים מהם. כאשר מקריבים קורבן, החלבים נועדו להקטרה על המזבח, ושאר הבשר נאכל על ידי בעל הקורבן והכהנים, וכיוון שהחלבים נועדו לקורבן אסור לאוכלם. כדי להסירם צריך לדעת את מסורת הסרת החלבים ומיקומם המדויק, וזוהי מלאכת השוחט והמנקרים.

גיד הַנָּשֶׁה גיד הַנָּשֶׁה איסור דם והכשרת הבשר מתנות לכהנים מבעלי חיים ביצים חָלָב איסור בשר בחלב שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים