חולה סיעודי בישולי נוכרים פת נוכרי האיסורים על מאכלי נוכרים מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות הפרדת הבשר והחלב במטבח שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך איסור בשר בחלב חָלָב ביצים מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

חלב וגבינה של נוכרים

0.5 דק'

חלב וגבינה של נוכרים

האזן למושג:

גזרו חכמים איסור על חלב שנחלב על ידי נוכרי, שמא יערב בו חלב של בהמה טמאה. אבל אם יהודי מפקח על הנוכרי שחולב - החלב כשר, ואין צריך שיראה את החליבה, אלא די בכך שהנוכרי יודע שהיהודי יכול להיכנס בכל רגע, ולראות אם יכניס חלב טמא. לדעת רבים אין צורך לפקח על חברות חלב גדולות שמצהירות שהחלב שהן מוכרות הוא של פרה. הן מפני שחלב טמא יקר יותר, ואין שום סיבה שיערבו אותו בחלב הפרה, והן מפני שהחוק אוסר עליהן לערב בחלב הפרה מין אחר בלא שיצהירו על כך. ויש מחמירים וסוברים שאין לסמוך על כך, אלא צריך שיהודי יפקח על החליבה באופן ישיר או על ידי מצלמות. בהכשר רגיל נוהגים כדעת רוב הפוסקים המקילים, ובהכשר למהדרין - נוהגים כדעת המחמירים. 

גזרו חכמים איסור גם על גבינה של גויים, ואם היה פיקוח של ישראל על תהליך ייצור הגבינה - הגבינה כשרה. וכן דין גבינות רכות ויוגורט.

האיסורים החמורים ביין גויים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים