שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

בשר כשר וחָלָק

0.5 דק'

בשר כשר וחָלָק

האזן למושג:

אסור לאכול בשר נבלה או טריפה. נבלה היא בעל חיים שמת ממחלה או מתאונה מבלי שנשחט כהלכה. טריפה היא בעל חיים שיש פגם באיברי גופו שיגרום למותו בתוך שנה. שהואיל והמוות כבר מכרסם בבשרו, אף אם ישחטו אותו, הוא אסור. חשש הטריפה הבולט והמצוי בבהמות הוא 'סִרְכַה בַּרֵיאה', היינו גידול רירי שדבוק על הריאה. לדעת המקילים, מסירים את הסרכה מהריאה, ומנפחים את הריאה ומכניסים אותה למים, אם יוצא בצבוץ של אוויר, הרי שיש בה נקב והבהמה טריפה, ואם אין בצבוץ - כשרה. ויש מחמירים ומתירים רק בשר 'חָלָק', היינו בשר בהמה שלא נמצאה סרכה על ריאתה, כי לדעתם, אם יש על הריאה סרכה, גם אם אין בצבוץ, הבהמה טריפה, שכן סופה של הסרכה להיתלש ולגרום למיתת הבהמה. זו המחלוקת המשמעותית ביותר בדיני כשרות. למעשה, כיוון שדעת המקילים היא העיקרית, קוראים לבשר הכשר על פי שיטתם 'כשר', ולבשר הכשר לדעת המחמירים קוראים 'חלק' או 'גלַאט'. 

חֵלֶב חֵלֶב גיד הַנָּשֶׁה איסור דם והכשרת הבשר מתנות לכהנים מבעלי חיים ביצים חָלָב איסור בשר בחלב שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים