גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

איסור דם והכשרת הבשר

0.5 דק'

איסור דם והכשרת הבשר

האזן למושג:

יחד עם ההיתר לאכול בשר, נאסר לאכול דם של בהמה, חיה ועוף, "כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ וְלֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר..." (דברים יב, כג). כלומר, לדם יש ייעוד מיוחד, לקיים את נפשו של בעל החיים, ולכן אסור לאוכלו. 

כאשר מבשלים בשר לפני שהכשירו אותו מהדם שבו - הבשר נאסר מחמת הדם שיוצא ממנו בעת הבישול וחוזר להיבלע בו. הכשרת הבשר נעשית על ידי מליחה, שהמלח שואב את הדם מהבשר. כך עושים: שוטפים תחילה את הבשר, מולחים אותו מכל סביבותיו למשך כעשרים דקות, ושוב שוטפים את הבשר כדי להסיר מעליו את המלח והדם שנשאב ממנו, ובכך הבשר הוכשר.

כמו כן אפשר להכשיר את הבשר על ידי צלייה, שהאש שואבת את הדם מהבשר. לאחר הצלייה מותר לאוכלו צלוי או לבשלו. נוהגים למלוח את הצלי מעט לפני צלייתו. הכבד מלא דם, ולכן לא ניתן להכשירו במליחה אלא רק בצלייה. 

כיום רגילים למכור במרכולים בשר שעבר מליחה בפיקוח רבני, כפי שכתוב ב'תעודת הכשרות' שעליו, וממילא אין צורך להכשירו בבית במליחה, זולת כבד שצריך לצלותו כדי להכשירו.

מתנות לכהנים מבעלי חיים מתנות לכהנים מבעלי חיים ביצים חָלָב איסור בשר בחלב שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים