שעטנז איסור הליכה בחוקות הגויים השחתת זקן איסור הקפת פְּאַת הראש איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער כתובת קעקע
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

כלאי זרעים

0.5 דק'

כלאי זרעים

האזן למושג:

נצטווינו שלא לזרוע בשדה שבארץ ישראל שני מיני זרעים יחד, אלא כל מין לעצמו, שנאמר: "אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ... שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם" (ויקרא יט, יט). כלאיים פירושו תערובת. בכלל האיסור: מיני תבואה, קטניות וירקות הראויים לאכילה. אבל מיני צומח שמיועדים לנוי או לרפואה, אינם בכלל האיסור. איסור כלאי זרעים הוא במינים חד-שנתיים, אבל אין איסור לזרוע עצים בערבוביה, וכן אין איסור לזרוע מיני עצים עם מין חד-שנתי. שהואיל ועץ מטבעו הוא גדול, אין הוא נחשב מעורב בשכניו.

כלאי אילן כלאי אילן כלאיים בהרבעה וחריש איסור סירוס בעלי חיים מצוות בבעלי חיים כללי איסורי צער בעלי חיים עצי פרי ואיסור עקירתם בל תשחית מותר להשחית לתועלת השחתת מאכלים וביזויים