כלאי אילן כלאי זרעים שעטנז איסור הליכה בחוקות הגויים השחתת זקן איסור הקפת פְּאַת הראש איסור חבּלה בגוף ותלישת שיער מרוב צער כתובת קעקע
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

כלאיים בהרבעה וחריש

0.5 דק'

כלאיים בהרבעה וחריש

האזן למושג:

אסור להרביע זכר ונקבה משני מינים של בעלי חיים, שנאמר: "אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ, בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם" (ויקרא יט, יט). אבל אין איסור להכניס מינים שונים למכלאה אחת, ואם יזדווגו אין צריך להפרישם. איסור זה חל גם בחוץ לארץ, ויש אומרים שהוא חל גם על בני נח (נוכרים). האיסור חל על הרבעת שני מינים שונים, אבל שני זנים מאותו המין מותר להרביע זה על זה. בדיעבד, אם עברו והרביעו שני מינים זה על זה, הנולד מהם מותר בקיום ושימוש. מין הכלאיים המפורסם ביותר הוא פֶּרֶד או פִּרְדָּה, שנולדים מהרבעת חמור וסוסה. 

עוד אסרה התורה לעבוד בשני מינים שונים יחד, כגון לחרוש בעזרת שור וחמור, או לרתום עגלה לסוס ולחמור, שנאמר: "לֹא תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמֹר יַחְדָּו" (דברים כב, י). יש במצווה זו גם משום רחמנות על בעלי החיים, שצירופם לעבודה יחד גורם להם סבל. 

איסור סירוס בעלי חיים איסור סירוס בעלי חיים מצוות בבעלי חיים כללי איסורי צער בעלי חיים עצי פרי ואיסור עקירתם בל תשחית מותר להשחית לתועלת השחתת מאכלים וביזויים