ברכת המזון הברכה על הלחם נטילת ידיים לקראת הסעודה כלל הברכות שלאחר האכילה מדיני ברכות שלפני האכילה כלל הברכות שלפני האכילה משמעות הברכה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

דיני אמירת ברכת המזון

0.5 דק'

דיני אמירת ברכת המזון

האזן למושג:

לאחר סיום הסעודה, יש להזדרז לברך ברכת המזון. בדיעבד, כל עוד מרגישים שובע מהסעודה - ניתן לברך. יש מהדרים ליטול את אצבעות הידיים לקראת ברכת המזון, ונטילה זו נקראת 'מים אחרונים'. יש לברך את ברכת המזון בישיבה, בחדר שבו סעדו, ואין להסב דרך גאווה וקלות ראש, אלא צריך לשבת בצורה מכובדת. בימים קדושים תיקנו חכמים להזכיר בברכת המזון את קדושת היום, שכן יש באכילה בימים אלו תוספת מצווה וקדושה, וצריך לתת לכך ביטוי בברכה. האוכל לחם בשיעור של פחות מנפח חצי ביצה, אינו מברך ברכת המזון, משום שבשיעור כזה אין חשיבות. 

שלושה גברים שאכלו לחם יחד, צריכים לזמן, היינו להוסיף ברכת הקדמה לברכת המזון. ואם הם עשרה, מוסיפים את שם השם בזימון. לשלוש נשים שאכלו יחד מצוות הזימון היא רשות ולא חובה. 

ברכות 'חמשת מיני דגן' ברכות 'חמשת מיני דגן' היין ברכת 'הטוב והמטיב' על יין נוסף דרך ארץ באכילה ברכת 'אֲשֶׁר יָצַר' על הפרשת הפסולת ברכות הריח ברכות הראייה ברכות על התחדשות הטבע בריות נאות הרואה אנשים חכמים על גאולת הארץ בבניית יישובים תפילת הדרך ברכת הגומל שהחיינו, הטוב והמטיב ודיין האמת פירות חדשים