לפני עיוור לא תיתן מכשול יושר במסחר ואיסור העלמת מס עושק שכר שכיר היתרים שונים גניבה, גזילה ונזק השראה לימינו השוויון וזכות הקניין היובל שוויון בחלוקת הארץ
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

ערך העבודה בנאמנות

0.5 דק'

ערך העבודה בנאמנות

האזן למושג:

אסור לשכיר להתבטל מעבודתו בשיחות, התכתבויות, גלישה באינטרנט וכיוצא בזה בלא הסכמת המעסיק. אם סוכם על הפסקה של חצי שעה לארוחת צהריים, לא יאריך יותר, שכל המתבטל מעבודתו גוזל את המעסיק שמשלם לו. ראוי לעובד להקפיד לישון ולאכול כראוי, שאם יהיה עייף או רעב בשעת עבודתו, נמצא גוזל את מעסיקו. וכן למדנו מיעקב אבינו, שהתורה טורחת לספר לנו על צדיקותו המרובה בשמירתו על צאנו של לבן בחריצות ובמסירות גם בלילות החורף הקפואים וגם בימי הקיץ הלוהטים. ובזכות זה, בשעת הסכנה הציל ה' את חייו וחיי משפחתו, שגדולה בעיני ה' מעלתו של אדם שעושה את מלאכתו בחריצות. בנוסף, החריצות והנאמנות בעבודה הן המתכון הבדוק והסגולה הטובה לרווחה כלכלית. 

ערך החסכון והעצמאות ערך החסכון והעצמאות מצווה לשלם מיסים תקנות למניעת העלמת מס והלבנת הון הצדק שבצדקה