ערך החסכון והעצמאות ערך העבודה בנאמנות לפני עיוור לא תיתן מכשול יושר במסחר ואיסור העלמת מס עושק שכר שכיר היתרים שונים גניבה, גזילה ונזק השראה לימינו השוויון וזכות הקניין היובל שוויון בחלוקת הארץ
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

מצווה לשלם מיסים

0.5 דק'

מצווה לשלם מיסים

האזן למושג:

תשלום מיסים הינו חובה מוסרית והלכתית מהדרגה העליונה, הואיל ועל ידי המיסים מקיימים את כל מערכות הציבור החיוניות, ובכללן: ביטחון, משטרה, חינוך, בריאות, תשתיות של כבישים, מים, ביוב, חשמל, שמירת הסביבה, ביטוח לאומי ועזרה לנזקקים. וכל המעלים מס גוזל את הציבור, ולכן חטאו חמור מחטאו של הגוזל את היחיד. לאנשים רבים יש טענות על מערכות הציבור, אולם אין בטענות אלו כדי לפגוע בחשיבותן העצומה. אמרו חכמים: "הֱוֵי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו". ואת זה אמרו על מלכות רומא הרשעה, שהחריבה את מקדשנו והגליתנו מארצנו. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במדינת ישראל, שהעקרונות המנחים את שלטונה הם של צדק והגינות כמורשת ישראל, וכל אדם שחי בה נהנה מכל הטוב שמתבצע בעזרת המיסים. ואם הוא מעלים מס, הוא גזלן, נצלן ומחזיר רעה תחת טובה. אמנם יש ויכוחים ערכיים על רמת המס ועל חלוקתו למערכות ולמגזרים השונים, אולם ההחלטה שמתקבלת על ידי נציגי הציבור, היא ההחלטה המחייבת את הכל, מפני שהציבור העניק לנציגיו את הסמכות להחליט על כך, והחלטות הכנסת והממשלה מחייבות את כולם. 

תקנות למניעת העלמת מס והלבנת הון תקנות למניעת העלמת מס והלבנת הון הצדק שבצדקה