האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב גבאי צדקה חכמים וצדיקים האחריות מתפשטת במעגלים סדרי קדימה מעשר עני מצוות הצדקה העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים משמעות המתנות בעבר חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

המצווה במדינת רווחה

0.5 דק'

המצווה במדינת רווחה

האזן למושג:

כאשר המדינה מסייעת לעניים ולשאר הנזקקים דרך משרדי הממשלה השונים, יש לכל אחד מהאזרחים מעלה גדולה של שותפות במצוות הצדקה. אולם יחד עם זאת, על כל אזרח מוטלת האחריות לדאוג שהחוקים והתקנות יהיו כאלה שיעודדו את הנזקקים לעמוד על רגליהם, ולא יעודדום להתפרנס מקצבאות, או יותר גרוע, לדווח דיווחי שקר כדי לזכות בתקציבי רווחה. ויותר מכך, יש לדאוג, שמערכות הרווחה לא יסירו את האחריות מעל כתפיהם של הקרובים, החברים והשכנים, הן מפני שעליהם מוטלת המצווה הבסיסית לעזור, והן מפני שהם יכולים לעזור כראוי, כי רק מי שמכיר את העני או הנזקק היטב ולאורך שנים, יכול באמת לעזור לו במציאת עבודה, בהגנה מפני עסקה רעה, ובהדרכה לילדיו כיצד לצאת ממעגל העוני. 

מצוות מעשר כספים מצוות מעשר כספים ייעוד המעשר העשירות הבאה על ידי מעשר קופת צדקה בבית מצוות ההלוואה שמיטת כספים גמ"ח איסור הלוואה בריבית היתר עִסקה משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות