איסור הלוואה בריבית גמ"ח שמיטת כספים מצוות ההלוואה קופת צדקה בבית העשירות הבאה על ידי מעשר ייעוד המעשר מצוות מעשר כספים המצווה במדינת רווחה האם מצווה לתת צדקה לעני ברחוב גבאי צדקה חכמים וצדיקים האחריות מתפשטת במעגלים סדרי קדימה מעשר עני מצוות הצדקה העקרונות שניתן ללמוד ממתנות עניים משמעות המתנות בעבר חמש מתנות עניים
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

היתר עִסקה

0.5 דק'

היתר עִסקה

האזן למושג:

במסגרת 'היתר עסקה' מותר לקיים הלוואה עם אחוזי רווח, מפני שלא מדובר בהלוואה אלא בהשקעה, והרווח נקרא 'ריבית' בדרך השאָלה, אולם באמת אין זה ריבית אלא רווח. העסקה היא שאחד נותן את הכסף והשני את העבודה על מנת להגדיל את הרווחים ולחלקם ביניהם. לדוגמה, לאחד יש כסף ולשני מפעל, בעל הכסף משקיע את הכסף במפעל, כדי שבעל המפעל יקנה עוד מכונות. כך רווחי המפעל יגדלו, ואת הרווחים יחלקו ביניהם. כדי שלא להסתבך בקשיים חשבוניים, קובעים מתחילה את חלקו של המשקיע ברווחים, ואת יתרת הרווחים יקבל העובד. כיוצא בזה, צעיר שמסוגל ללמוד מקצוע מבוקש שאין בידו יכולת לממן את לימודיו, יכול לפנות למלווה שישקיע בלימודיו כסף במסגרת 'היתר עסקה', וכאשר יגמור את לימודיו ויתחיל להרוויח, יחזיר לו את השקעתו עם הרווח. אמנם צריך להיזהר ש'היתר עסקה' לא ישכיח מאיתנו את המצווה החשובה של מתן הלוואה בלא ריבית לנצרך.

משיכת יתר - אוברדרפט משיכת יתר - אוברדרפט ברכה לכל העמים והמשפחות