פדיון שבויים מערכות ההצלה הציבוריות לא תעמוד על דם רעך איסור התאבדות עֶגְלָה עֲרוּפָה - אחריות מנהיגי הציבור רוצח בשגגה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

פיקוח נפש דוחה את כל המצוות

0.5 דק'

פיקוח נפש דוחה את כל המצוות

האזן למושג:

מגמת התורה והמצוות להוסיף חיים, שנאמר: "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם, אֲנִי ה'" (ויקרא יח, ה). הרי שהמצוות ניתנו כדי שיחיו בהן ולא כדי שימותו על ידן, לפיכך, 'פיקוח נפש', היינו הצלת חיים, דוחה את מצוות התורה. המקרה השכיח של 'פיקוח נפש' שדוחה מצווה הוא כאשר אדם נמצא בחשש סכנה בשבת, שמחללים את השבת כדי להצילו. 

ייהרג ואל יעבור ייהרג ואל יעבור עוּבּר והפלה זהירות בדרכים מצוות מעקה מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהן שמירת הבריאות ביקור חולים חולה סופני