הכנסת אורחים ניבּול פה דרך ארץ רגישות שלא לצער את הזולת ברכת 'שלום' חסד בדיבור השתתפות בשמחה ובצער הכרת טובה לא תחמוד שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

שכנים

0.5 דק'

שכנים

האזן למושג:

מצווה שיהיה אדם שכן טוב. לא ישליך פסולת בחדר המדרגות, בחצר המשותפת או ברחוב, ולא יניח בהם חפצים שעלולים להפריע למעבר או לנִראוּת המקום בעיני השכנים. כמו כן לא ירעיש בשעות המנוחה המקובלות, ואף בשעות שאינן מיועדות למנוחה לא ירעיש מעבר למקובל, ולא ישמיע מוזיקה בקול רם שתישמע בבית השכנים, ולא יחזיק כלב נובח במקום שנביחותיו מפריעות לשכנים. כמו כן לא יפיץ מביתו ומחצרו ריחות רעים או עשן. בכלל שכנוּת טובה לשלם בזמן את התשלומים לוועד הבית והשכונה, לגינון ולצורכי ציבור.

החברה הטובה החברה הטובה