היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

שיתוף עניים וגלמודים בשמחות

0.5 דק'

האזן למושג:

כשיערוך אדם שמחה, כדוגמת שמחת נישואין, יזכור להזמין תחילה את העניים, האלמנות ומרי הנפש מבין מכריו. כי רק כאשר אדם משתף בשמחתו את הקרובים והמכרים שגורלם לא שפר עליהם, שמחתו אמיתית ורצויה לפני ה'. מנגד, אם ישכח להזמינם, יחשבו שאינם רצויים, שנוכחותם מעכירה את האווירה, ועלבונם וצערם יגדלו. וכן בחגים צריך כל אדם לחשוב על אותם קרובים, שכנים ומכרים, שמתקשים לשמוח מפני עוניים או בדידותם, ולשתפם בשמחת החג, שנאמר: "וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ" (דברים טז, יד).

הנפגע מחברו צריך להוכיחו הנפגע מחברו צריך להוכיחו לא תיקום ולא תיטור לדון לכף זכות מצוות התוכחה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה