מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה

0.5 דק'

האזן למושג:

מחמת צניעות, בושה או ענווה, מותר לשנות מהאמת, אבל אין מצווה, שכן רק למען השלום מצווה לשנות. לדוגמה, כדי לשמור על צניעותו מותר לאדם לשנות מהאמת כדי להסתיר פרטים מחייו האינטימיים, ומחמת הבושה מותר לאדם לשנות מהאמת ולהסתיר את עובדת נסיעתו לבית חולים לטיפול רפואי. וכן מותר לאדם לבחור בדרך הענווה ולהצניע את ידיעותיו הרבות או מעשיו הטובים כדי שלא להתגאות בהם.

לא תחמוד לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה