חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

מתי מותר לדבר בגנות אדם

1 דק'

האזן למושג:

מצווה להציל חבר מנזק וממכשול. לפיכך, הרואה אנשים שמזיקים לרכושו של אדם אחר, בזדון או בשגגה, אם מתברר שהמזיקים אינם מוכנים מיוזמתם להתוודות על הנזק שעשו ולשלם עליו, מצווה שידווח על כך לאדם שרכושו ניזוק, כדי שיוכל לתבוע מהם פיצוי. כללו של דבר, איסור לשון הרע נועד למנוע צער חינם מאדם, ולא לשמש מגן לפושעים ולמזיקים.

כמו כן, כאשר ראובן מתכוון לעשות עסק עם פלוני ושואל את שמעון האם פלוני אדם אמין. אם שמעון יודע שפלוני אינו אמין, חובה עליו לומר זאת לראובן כדי להצילו מנזק. אולם יקפיד שלא להפריז בדברי הביקורת, וכל אימת שהדברים אינם ודאיים, ידגיש שמדובר בחשש. גם לא ידבר מתוך שנאה, אלא כדי להציל את ראובן מטעות ומנזק. וראובן ששמע את הדיווח השלילי צריך להודות לשמעון שהסכים לסייע לו, אולם יחד עם זה, אסור לו להאמין שהדברים על פלוני הם אמת מוחלטת, כי גם האדם הצדיק ביותר עלול לטעות בשיפוטו של חברו. כמו כן, ייתכן שבעבר אכן פלוני היה רמאי, ובינתיים חזר בתשובה, ולכן למרות שלמעשה, מחשש שירמה אותו, הוא נאלץ שלא לעשות איתו עסק, היחס העקרוני כלפיו צריך להישאר חיובי ומכבד.

כך גם ביחס לאנשי ציבור שעומדים לבחירה. מותר לספר עליהם עובדות אמיתיות לתועלת הציבור, ובתנאי שיציירו את התמונה השלימה, החסרונות והמעלות כאחד, בלא הפרזה של החסרונות ובלא שנאה. וכל זאת כאשר המועמד הוא אדם רגיל, שביסודו הוא טוב, כמו רוב האנשים, אלא שיש עליו טענות קשות, שבעטיין ייתכן שעדיף לבחור מועמד אחר טוב ממנו. אולם על מועמד שבחר בדרך רעה, מתוך עבריינות אישית או שנאה לקודשי ישראל, מותר לדבר בעוינות כדי להרחיק אנשים מלטעות אחריו, וגם אז אסור לשקר ולהפריז בהצגת צדדיו השליליים.

אנשי התקשורת אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה