איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות

0.5 דק'

האזן למושג:

אסור לספר לשון הרע על הזולת. 'לשון הרע' הוא דברי אמת בגנותו של אדם. חמור יותר הוא איסור 'הוצאת שם רע', היינו דברי שקר בגנותו של אדם. פחות חמור מאיסור לשון הרע הוא איסור רכילות, היינו סיפורים ועובדות על חייו הפרטיים של הזולת. ואף שהרכילות אינה דברי גנות, היא אסורה מפני שהיא פוגעת בפרטיותו של האדם, שאינו מעוניין שיספרו סיפורים ועובדות מחייו האישיים. אמנם עובדות שידועות לרבים, אין איסור לספר, כל זמן שהן נאמרות שלא מתוך לעג או שנאה.

חומרת איסור לשון הרע חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה