לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

לדון לכף זכות

1 דק'

האזן למושג:

מצווה לדון את האדם לכף זכות, שנאמר: "בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ" (ויקרא יט, טו). כלומר, כאשר ניתן לפרש את מעשיו של הזולת באופן חיובי ושלילי - מצווה לפרשם באופן חיובי. בכל אדם יש צדדים של טוב ושל רע, ולכן כמעט כל מעשה ניתן לפרש באופן חיובי או שלילי, השאלה מה העיקר. במצווה זו התורה מלמדת אותנו שהטוב הוא העיקר, מפני שלכך האדם שואף באמת. יתר על כן, בזה שאדם דן את חברו לכף זכות, הוא משנה את המציאות לטובה, כי הוא מעודד ומעצים את הצדדים החיוביים שבו ובחבריו. 

וזאת בתנאי שהפירוש החיובי הגיוני, אבל אם קשה על פי ההיגיון לפרש את המעשה או הדיבור באופן חיובי, אין מצווה לדון לכף זכות. אמנם כאשר מדובר באדם צדיק, אפילו אם עשה מעשה שקשה לפרשו באופן חיובי, כל זמן שניתן בדרך כלשהי לפרשו באופן חיובי, מצווה לדון אותו לכף זכות. וכך גם מחייב ההיגיון, הואיל והמעשה הרע סותר את אופיו ואת שאיפותיו. וככל שהאדם יותר צדיק, כך ההיגיון מחייב להתאמץ יותר לדון אותו לכף זכות. 

לעומת זאת, כאשר מדובר באדם רשע, כיוון שבחר להרשיע, גם כאשר אפשר לפרש את מעשיו לטוב, צודק לפרשם לרע. ואף שלעיתים גם הרשע בתוך ליבו שואף לטוב, כיוון שבפועל בחר להרשיע, ההיגיון מחייב שבדרך כלל מעשיו מכוונים לרע, ולכן אין לדון אותו לכף זכות. 

מצוות התוכחה מצוות התוכחה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה