הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

לא תיקום ולא תיטור

1 דק'

האזן למושג:

כאשר אדם נפגע מחברו ונמנע מלהוכיחו, הוא עלול לפתח כלפיו שנאה, וירצה לנקום בו או לפחות לנטור לו, ועל כך הזהירה התורה וציוותה: "לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ, הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא. לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי ה'" (ויקרא יט, יז-יח). כיצד הן נקימה ונטירה שאסרה התורה? ביקש ראובן משמעון שישאיל לו פטיש ושמעון סירב, למחר בא שמעון לראובן וביקש לשאול ממנו מברג. אם ראובן יאמר לשמעון: "כיוון שאתמול לא הסכמת להשאיל לי את הפטיש, לא אשאיל לך את המברג" - יעבור על 'לא תיקום'. ואם יאמר לו: "ראה שאינני רשע כמוך, אתה לא רצית להשאיל לי את הפטיש, אבל אני מרחם על עלוב שכמותך, ולכן אתן לך את המברג" - יעבור על 'לא תיטור'. אמרו חכמים: משל למה הדבר דומה? לאדם שהלך ורגלו נכשלה ונפל וידו נפצעה, האם ייתכן שהיד תיקח פטיש ותשבור את הרגל כנקמה על שגרמה לפציעתה?! כך צריכים כל ישראל להרגיש כנשמה אחת שמחולקת לאיברים שונים, ועל כן לא ראוי שכאשר אחד נפגע מחברו ישיב לו ויוסיף עוד כאב וצער. 

אלא מה צריך לעשות? הטוב ביותר להוכיח את החבר באהבה ובידידות, כדי למנוע התפתחות של טינה ביניהם. ועדיף שיעשה זאת לפני שהחבר יזדקק לבקש ממנו טובה, כי בשעה שהוא נזקק לטובה התוכחה עלולה לפגוע. ואם למרות ערכה של מצוות התוכחה, אדם מעדיף להימנע ממנה, או מפני שהוא מתבייש להוכיח או מפני שהוא חושש שתוכחתו תחריף את המצב - חובה עליו לבטל את העלבון מלבבו. שהואיל ולא הוכיחו, אין לו זכות להתרעם עליו. הוא אמנם רשאי להתרחק ממנו מעט כדי שלא להיפגע, אבל אסור לו להתנהג כלפיו בעוינות או בהתעלמות. שאם יפגשנו - יברך אותו בשלום, ואם יבקש ממנו טובה - יסייע לו בלב טוב.

על ידי שמירת מצוות אלו, רוב המריבות נבלמות, מפני שגם כאשר צד אחד נהג שלא כשורה, כל זמן שהצד השני נזהר מנקמה ונטירה, המריבה לא ממשיכה להתפתח. הזוכה להתגבר על יצרו ולהימנע משנאת הבריות ומנקמה ונטירה, זוכה למידת הענווה שמאפשרת לו להביט על העולם בעין טובה, לשמוח בחייו ולהפנות את כוחותיו לפיתוח כישרונותיו ולהשלמת ייעודו. בנוסף, הוא יזכה שיהיו לו יותר חברים ופחות שונאים. 

לדון לכף זכות לדון לכף זכות מצוות התוכחה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה