שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

לא תחמוד

0.5 דק'

האזן למושג:

הדיבר האחרון מעשרת הדיברות הוא: "לֹא תַחְמֹד בֵּית רֵעֶךָ. לֹא תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ וְכֹל אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ" (שמות כ, יד). שמירת מצווה זו מונעת איסורים רבים, שכן התאווה והחמדנות הן אבות החטאים שבין אדם לחברו. שני שלבים באיסור 'לא תחמוד': בשלב הראשון האדם חומד את אשר לרעהו ומתכנן כיצד להשיגו בערמה. בשלב השני החמור יותר, הוא מתחיל לפעול בפיתויים ובתחבולות כדי להשיג את אשר לרעו, ולעיתים אף ישתמש בכוח לגזול ולאנוס.

מצווה זו היא גם עצה טובה לחיים מאושרים, מפני שהמקנא בחבריו וחומד את אשר להם, מתרגל לחשוב שאושרו תלוי במה שאינו שלו, אולם באמת אושרו תלוי ביכולתו לשמוח בעמלו. וכן אמרו חכמים: "הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם", מפני שמידות רעות אלו גורמות לאדם שלא ישמח בחלקו, וכמה שינסה לספק את יצריו, לעולם ירצה עוד ועוד, כי חייו חלולים וריקנים מערך ומשמעות. התרופה לחמדנות היא האמונה בה' וההודאה על כל הטוב שבחיים. כדי לחזק את השמחה וההודאה תיקנו חכמים את ברכות הנהנין, שעל ידן אנחנו לומדים להכיר תודה על כל הטוב שבחיינו ולשמוח בו (להלן כג, א).

הכרת טובה הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה