האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור

0.5 דק'

האזן למושג:

מצווה לכבד חכמים וזקנים, ולקום בעת כניסתם ויציאתם, שנאמר: "מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם, וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן" (ויקרא יט, לב). הזוכים לכבד חכמים וזקנים זוכים ללמוד מחוכמתם וניסיונם, וציבור שנוהג כבוד בזקנים ובחכמים - מתעשר מהם ומתברך. 

ציוותה התורה לנהוג כבוד בשופטים ובמנהיגי הציבור, כל עוד אינם רשעים. גם אדם שהפסיד במשפט או בעקבות תקנה ציבורית, צריך להיזהר שלא לבזות ולקלל את השופט או המנהיג, ואפילו בסתר, מפני שכבודם הוא כבוד הציבור, ושלום הציבור תלוי במעמדם (שמות כב, כז). 

כבוד האדם כבוד האדם איסור אונאה והלבנת פנים זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים היחס לגר שיתוף עניים וגלמודים בשמחות הנפגע מחברו צריך להוכיחו לא תיקום ולא תיטור לדון לכף זכות מצוות התוכחה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה