השתתפות בשמחה ובצער הכרת טובה לא תחמוד שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

חסד בדיבור

0.5 דק'

האזן למושג:

מידה טובה לאדם לומר מחמאות לחבריו, כדי לשמחם, לעודדם ולחזקם. אמנם צריך שהמחמאה תהיה מדויקת וכנה, כי רק אז היא מועילה לחזקם בצדדיהם הטובים. אבל מחמאות מזויפות הן בכלל שקר וחנופה, והן מזיקות יותר משהן מועילות. במקרים שבהם מצופה מאדם שיאמר מחמאה, כגון אשה שמראה לחברתה את שמלתה החדשה, למרות שבעיניה השמלה לא יפה, כדי שלא להעליב את חברתה - נכון שתשבח את השמלה על הצדדים היפים שבה. אבל לא תפריז בשבחים, כדי שלא לעודד את חברתה להמשיך לטעות בבחירת שמלותיה. כאשר אדם שומע שפגעו בחברו שלא בצדק, מצווה עליו לעודד את רוחו ולמחות באלו שפגעו בו, תוך זהירות שלא להגביר את המריבה.

ברכת 'שלום' ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה