אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

התקשורת ומצוות המחאה

1 דק'

האזן למושג:

כאשר אנשי תקשורת הגונים מוקיעים אנשים רשעים כדי למנוע מהם להמשיך להרשיע, הם מקיימים את מצוות התוכחה כלפי רשעים, שהיא הכרחית לתיקון העולם. מפני שבלא שאנשים ישרים יוקיעו את הרשעים, אין אפשרות לנצח את הרשעים. שכן לכאורה כל מאבק בין צדיק לרשע אמור להסתיים בניצחונו של הרשע, מפני שהרשע מרשה לעצמו להשתמש בשקרים ובכל שאר האמצעים הפסולים כדי לנצח את הצדיק, ואילו ידיו של הצדיק כבולות בכללי הצדק וההגינות. אולם יתרון אחד יש לצדיק: היתרון המוסרי. הוא יכול להגדיר את הרשע כרשע. וכיוון שיש לערכים משקל מכריע, הקביעה המוסרית כי פלוני הוא רשע תוביל לניצחונם של הצדיקים. אבל אם הצדיקים יוותרו על זכותם להגדיר את הרשעים כרשעים ולהוקיעם, אין להם סיכוי לנצחם.

אחריות גדולה מוטלת על כתפיו של איש תקשורת, לנתח את המציאות בישרות ובאיזון, ולראות נכוחה את העומדים לפניו. אם יטעה ויגדיר את הצדיק כרשע ויוקיע אותו - חטאו כפול ומכופל, כי בנוסף לכך שפגע בצדיק וציערו, החטיא את הרבים בכך שהרחיק אותם מללמוד מעמדותיו וממעשיו הטובים. וכן כאשר איש תקשורת מוקיע ציבור חיובי, מעבר ללשון הרע שבזה, הוא גם מחטיא את הרבים ומונע מהם ללמוד דוגמה מאותו ציבור.

מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה