הכרת טובה לא תחמוד שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

השתתפות בשמחה ובצער

0.5 דק'

האזן למושג:

מצווה שישתתף אדם בשמחתם של קרוביו וחבריו - בחתונתם ובחתונת ילדיהם, בשמחת בר מצווה או בת מצווה, ברית מילה ושמחת לידה. ואם הם זקוקים לעזרה בארגון או במימון השמחה, מצווה לסייע להם. המתנה שרגילים להעניק לכבוד השמחה, היא חלק משמעותי מההשתתפות בשמחה, וככל שבעל השמחה נזקק יותר לעזרה, כך ראוי לתת לו מתנה גדולה יותר. לא פחות חשוב, שבעת שאדם מגיע לאירוע שמחה של חברו, ישתדל לשמח את בעלי השמחה ואת שאר הנאספים, ויחשוב כיצד לומר להם דברי טעם משמחים ומחמיאים. וככל שיחשוב פחות האם מכבדים אותו כראוי, כך יוכל לשמוח ולשמח יותר, ואף יהיה מכובד על הבריות.

כמו כן, מצווה להשתתף בצערם של קרוביו ומכריו, שאם אחד מהם נפטר, מצווה להצטער עליו ולהשתתף בהלווייתו ולהעניק בכך כבוד לזכרו ולמשפחתו. המכיר את הקרובים שיושבים שבעה, מצווה שיבקרם וינחמם, שיֵדעו שאינם לבד, שחבריהם ומכריהם משתתפים עמהם בצערם (ראו להלן יד, יב).

חסד בדיבור חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה