ניבּול פה דרך ארץ רגישות שלא לצער את הזולת ברכת 'שלום' חסד בדיבור השתתפות בשמחה ובצער הכרת טובה לא תחמוד שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

הכנסת אורחים

1 דק'

האזן למושג:

מצווה גדולה להכניס אורח לבית, לכבדו ולהגיש לפניו מאכלים טובים ולשמח את לבבו. ובצאתו לדרכו מצווה ללוותו, כדי להראות בכך ששמחו בו. וכאשר הדרך מסוכנת ויש חשש שהאורח יטעה בדרכו, מצווה ללוותו עד המקום שממנו ילך בבטחה בדרכו הנכונה.

התורה מאריכה לספר כיצד אברהם אבינו ושרה אימנו הכניסו לאוהלם אורחים שעייפו בדרכם, השקו אותם והגישו לפניהם מאכלים טובים, ובזכות זה התבשרו על לידת בנם יצחק לעת זקנתם (בראשית יח). כמו כן, התורה מספרת איך בזכות הכנסת האורחים של רבקה אימנו, שקיבלה את פני ההלך הזר ואף השקתה את גמליו, זכתה להינשא ליצחק אבינו, ולהיות אחת מארבע האימהות של עם ישראל (בראשית כד). בעבר, עיקר המצווה היתה לארח עניים או זרים שהוצרכו לנדוד מביתם ונזקקו למזון ולבית ללון. כיום, בחסדי ה' התמעטו האורחים הרעבים ללחם, אולם רבים סובלים מבדידות, מניכור ומדיכאון, וזקוקים לסעד ולעידוד, ומצווה גדולה לשים לב אליהם, להזמינם ולארחם, שיֵדעו שאנשים שמחים לשהות במחיצתם, ומתוך כך ישאבו כוחות להתחזק ולהעניק לחייהם ערך ומשמעות. כמו כן, מצווה גדולה לארח עולים חדשים, ובמיוחד רווקים ורווקות שחיים ללא משפחה, שאמנם לא חסר להם לחם ומקום לישון, אבל חסרה להם משפחה וחברה.

שכנים שכנים החברה הטובה