זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

היחס לגר

1 דק'

האזן למושג:

מצוות "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ" חלה על כל אדם מישראל, ובכללם הגרים, ועוד הוסיפה התורה מצווה מיוחדת לאהוב את הגר, שנאמר: "וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר" (דברים י, יט). כמו כן, אסרה התורה לצער כל אדם מישראל, ובכללם הגרים, שנאמר: "וְלֹא תוֹנוּ [תצערו] אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ" (ויקרא כה, יז). ועוד הוסיפה התורה מצווה מיוחדת להיזהר מהונאת הגר, שנאמר: "וְגֵר לֹא תוֹנֶה" (שמות כב, כ). אכן ראוי להוסיף אהבה לגר, שמתוך בחירתו החופשית ויתר על זהותו הקודמת והצטרף אלינו. כמו כן, יש להיזהר יותר שלא לצערו, מפני שחסרה לו תחושת הביטחון שיש לאדם שנמצא בסביבתו הטבעית. ואם לא ייזהרו במיוחד בכבודו, יש חשש שיפגעו בו בלא משים ויגרמו לו צער רב, כי מפני רגישותו היתֵרה הוא עלול להיפגע גם כשלא התכוונו לפגוע בו, ומפני מצבו הרגיש לא יאזור עוז לברר את הדבר עם חברו ולהתפייס. על כן הוסיפה התורה וציוותה להיזהר מלצער את הגר. האהבה היתֵרה לגר צריכה לבוא לידי ביטוי בנכונות לעזור לו, וכפי שנהג בועז, שהיה נכבד ועשיר, וכשראה את רות הגיורת הענייה מלקטת שיבולים שנותרו אחר הקוצרים בשדהו, חמל עליה, שם לב למידותיה הטובות ונשאה לאשה, וזכה להקים איתה את משפחת המלוכה בישראל, ודוד המלך היה נינם. 

מצוות אלו חלות במידה מסוימת גם כלפי עולים חדשים שעזבו את ארצם ועלו לארץ, והם עתה זרים ופגיעים, ובלא לדעת היטב את השפה הם צריכים להתבסס במקום החדש. לפיכך, צריך להרבות כלפיהם באהבה, ולהיזהר יותר שלא לפגוע בהם. מצוות אלו חלות גם על בעלי תשובה, שצריכים להשתלב בקהילה חדשה שכללי ההתנהגות הנהוגים בה לא מוכּרים להם.

שיתוף עניים וגלמודים בשמחות שיתוף עניים וגלמודים בשמחות הנפגע מחברו צריך להוכיחו לא תיקום ולא תיטור לדון לכף זכות מצוות התוכחה מצוות המחאה איסור חנופה לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות חומרת איסור לשון הרע מתי מותר לדבר בגנות אדם אנשי התקשורת התקשורת ומצוות המחאה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים תשובה וסליחה אמירת אמת גניבת דעת מצווה לְשַנות למען השלום שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה לא תחמוד הכרת טובה השתתפות בשמחה ובצער חסד בדיבור ברכת 'שלום' רגישות שלא לצער את הזולת דרך ארץ ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה