רגישות שלא לצער את הזולת ברכת 'שלום' חסד בדיבור השתתפות בשמחה ובצער הכרת טובה לא תחמוד שינוי מהאמת עבור ערכי צניעות, בושה וענווה מצווה לְשַנות למען השלום גניבת דעת אמירת אמת תשובה וסליחה מחלוקת רעה ומחלוקת לשם שמיים התקשורת ומצוות המחאה אנשי התקשורת מתי מותר לדבר בגנות אדם חומרת איסור לשון הרע לשון הרע, הוצאת שם רע ורכילות איסור חנופה מצוות המחאה מצוות התוכחה לדון לכף זכות לא תיקום ולא תיטור הנפגע מחברו צריך להוכיחו שיתוף עניים וגלמודים בשמחות היחס לגר זהירות בכבוד יתום ואלמנה ושאר סובלים איסור אונאה והלבנת פנים כבוד האדם כבוד חכמים וזקנים ומנהיגי הציבור האיסור לבזות אדם השבת אבדה הגשת סיוע בין אדם לחברו - השער לגילוי אור ה' בעולם כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים בין ישראל לעמים הגדרת איסור השנאה הגדרת מצוות האהבה
- - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב - ורבחל םדא ןיב

דרך ארץ

0.5 דק'

האזן למושג:

כל כללי דרך ארץ בכלל מצוות "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ", ובכלל המצווה לשמור על כבוד צלם אלוהים שבאדם. על כן צריך אדם לשמור על כללי ההיגיינה המקובלים. לאחר שיתפנה לצרכיו, ינקה את ידיו כראוי. לא יהלך בין אנשים כאשר ריח רע נודף מגופו, מפיו, או מבגדיו. כמו כן יזהר להתנהג כשהוא בחברת אנשים בצורה מכובדת ונעימה, ולא יעשה מעשים שמעוררים תחושת גועל ודחייה, כדוגמת התעסקות בנזלת או פליטת מאכל מהפה או חיטוט בפצעים. העושה כיוצא בזה ליד אנשים, מלבד שהתעלם ממצוות "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ", ביזה את עצמו ועבר גם על איסור 'בַּל תְּשַׁקְּצוּ' (ויקרא יא, מג). והכל לפי מה שמקובל באותו מקום כמעורר גועל. גם כשאדם נמצא לבדו בביתו, יכבד את אנושיותו וישמור על ניקיונו ומלבושיו ולא יעשה מעשים מגעילים.

ניבּול פה ניבּול פה הכנסת אורחים שכנים החברה הטובה